Saturday, 29 October 2011

Hukum Jual beli ketika solat Jumaat


Ramai yang leka berjual beli ketika khatib sudah berada di atas mimbar...

No comments:

Post a comment